Onze werkwijze

Met behulp van Scanergy wordt uw gebouw beoordeeld op het gebied van energie en comfort, waarbij wij een onderscheid maken in akoestisch, visueel en thermisch comfort en de binnenluchtkwaliteit.

Door middel van een heldere analyse maken we de verbeterpunten van uw gebouw inzichtelijk. Een handzame en beknopte rapportage laat de gebouweigenaar, -gebruiker, of -beheerder in één oogopslag zien waar er kansen liggen voor verbetering van zijn gebouw.

Uiteraard kunnen wij u in een vervolgtraject terzijde staan met het uitwerken en implementeren van deze verbetermaatregelen.

De benodigde investeringen verdienen zichzelf vaak op korte termijn terug door de gerealiseerde energiebesparing, verhoging van de productiviteit en verlaging van het verzuim.

Scanergy is breed inzetbaar
Dat wil zeggen niet alleen bruikbaar in het geval van specifieke klachten maar bijvoorbeeld ook om een geheel gebouw in kaart te brengen. Het is niet ‘alleen’ een energiescan maar ook:

Probleemoplossend
Indien een gebouw een specifiek probleem heeft, wordt er doelgericht gewerkt aan de oplossing. Zodoende wordt het inzichtelijk hoe problemen met thema’s als temperatuur, lucht of geluid opgelost kunnen worden.

Een complete scan van het gehele gebouw
Waar andere scans alleen naar energie kijken, gaat Scanergy verder. Het beperkt zich niet tot een bepaald onderdeel van het gebouw; maar het gehele gebouw wordt bekeken en in kaart gebracht. Hierbij wordt zowel naar energie als comfort gekeken.

Concretisering van duurzaam ondernemen
Door een verhoging van het comfort, en een verlaging van het energieverbruik, zorgt Scanergy voor een verduurzaming het gebouw en de bedrijfsvoering. De afnemer van de scan draagt op deze manier bij aan een verduurzaming van het totale bedrijfsleven en het milieu.